top of page
English

All Smiles and Sunshine

July 28, 2022

Jea Jacot

Sunlight often represents joy. It radiates energy, infusing us with the confidence we need to go about our day. Along the seashore of a fishing village in Cabangan, Zambales, Robelyn “Choi” Alferos, a 12-year-old girl, can be seen smiling as she bounces between sports, school, and other daily responsibilities. The zeal shining on her face is fueled by the people she looks up to. Or in other words, her “sun."

The middle child of three sisters, Choi began riding the crashing waves when she joined Alon & Araw, a local children's program in Barangay Isidro. She learned about it from her friends and quickly became interested in the sports activities initiated by the organization. They have a "surfboard lending system" in which kids can help with beach clean-ups in exchange for the privilege to borrow surfboards and learn to surf. Being an active member,  participating in the clean-ups meant much more than just the reward for Choi. As she takes part in maintaining a healthy beach, she feels a deeper sense of value for the coastal environment, practicing the do’s and don'ts herself.

IMG_2330.PNG
Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page(1).jpg

Alon & Araw also gives her an opportunity to explore possibilities. Other than balancing on her surfboard, she also gets a kick out of beach futbol. She'd rush to play with her teammates after finishing her schoolwork and other home obligations. The children’s shared interest advanced into tournament competitions, giving them a chance to mingle with other communities in Zambales. Though sports ignited a determined fire in Choi's young heart, she also had a fair share of insecurities towards her friends. She’d tend to doubt her inner capabilities as she compared her skills with theirs. Being an in-between of her siblings, jealousy and insecurity are not unusual feelings, especially since both her younger and older sister are on the honor roll. However, instead of constantly harboring jealousy, she focused on looking up to those who inspire her.

While talking to Choi, I couldn’t help but notice how her name rhymes with joy and how she fully embodies this nickname!

A genuine smile shone across her face upon talking about the people who shine light in her life. She considers Gabrielle “Ate Gabi” Del Rosario, co-founder of Alon & Araw, as among her greatest inspirations. When I asked her why, she said she helped shape her into an environmentally aware and active person with the program. “Kung wala po si ate Gabi, di po ako marunong mag-surfing, magsoccer, at kung saan-saan lang po ako nagtatapon ng basura.” (Without ate Gabi, I wouldn’t know how to surf, play soccer, and I’d tend to throw trash anywhere.)

Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page.jpg
Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page(3).jpg

Gabrielle maintains a close relationship with the kids in their learning process. Paying attention to their personal development, Alon & Araw works on addressing the children's low self-esteem issues. The organization recently collaborated with Her Light Studios on the "Maganda Ako Campaign" to empower local children to embrace their dark complexion.

Along with the fun memories captured, Choi also took home valuable lessons from the photoshoot. She has grown to appreciate her own unique beauty and learned that no one deserves to be mocked by her personal features. "Sobrang saya po yung feeling na pinipicturan ka nila, para kang special. (It really feels great to be photographed; it makes you feel like you’re someone special)," Choi says.

Truly, what everyone deserves is a ray of light. A simple act of appreciation can make a person smile and feel worthy of herself. We can be the sunshine that inspires people to believe in their own potential.

In the future, Choi aspires to be a teacher or a doctor. She hopes to support her family and, at the same time, share the kindness she’s blessed to have enjoyed in her youth. For now, she simply wishes to do well in school and in the community.

You can also shine light on Choi and the fellow kids of Alon & Araw as they surf through life’s rough waves. 

Filipino

Mga Ngiti at Liwanag

Hulyo 28, 2022

Jea Jacot

Translated by April Grace Garcia

Kung mayroon mang maihahalintulad sa sikat ng araw, ito ay ligaya. Ang sikat ng araw na nagbibigay sa atin ng lakas upang makapagpatuloy sa ating mga araw. Sa dalampasigan ng isang palaisdaan sa nayon ng Cabangan, Zambales, makikita ang 12-taong gulang na batang si Robelyn “Choi” Alferos na nakangiti habang pinagsasabay ang isports, pag-aaral, at iba pang mga pang-araw-araw na responsibilidad sa buhay. Ang pagkasigasig na makikita sa kanyang mukha ay nagmumula sa mga taong nagsisilbing araw sa kanyang buhay.

Pangalawa sa tatlong magkakapatid, nagsimulang sumabay sa mga rumaragasang alon si Choi nang sumali siya sa Alon & Araw, isang lokal na pambatang programa sa Barangay Isidro. Nalaman niya ito mula sa kanyang mga kaibigan at naging interesado sa mga programang pang-isports ng organisasyon. Isa na rito ang “surfboard lending system” kung saan ang mga bata ay maaaring tumulong sa paglilinis ng dalampasigan kapalit ng pribilehiyong makahiram ng mga surfboard at matutong mag-surf.

IMG_2330.PNG

Para kay Choi na isang aktibong miyembro, ang pagsali sa mga clean-ups ay higit pa sa makukuha niyang kapalit. Sa bawat pagkakataong napapanatili niyang malinis ang dalampasigan, mas nadarama niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan sa ating mga baybayin.

Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page(1).jpg

Sa Alon & Araw, sinlawak ng karagatan ang maaari niyang languyin. Bukod sa pagbabalanse sa kanyang surfboard, wiling-wili din siya sa beach futbol. Pagkatapos ng kanyang mga aralin at gawaing bahay, makikipaglaro agad siya sa kanyang mga kaibigan. Ang kanilang teamwork ay nakatulong upang makasali sila sa mga lokal na paligsahan at ito ang nagsilbing daan upang mas makilala at makahalubilo ang iba pang mga komunidad sa Zambales. Bagaman, isports ang nakapagpatibay sa puso ni Choi, mayroon pa rin siyang mga pagdududa sa kanyang kakayahan. Hindi na bago ang selos at pagdududa dahil gitna siya sa tatlong magkakapatid, lalo na’t ang kanyang mga kapatid ay may mga karangalan sa paaralan. Ngunit, imbes na patuloy na paigtingin ang mga negatibong damdamin, minabuti niyang lumingon para matuto mula sa mga taong kanyang tinitingala.

Habang kausap ko si Choi, hindi ko maiwasang mapansin ang tugma ng kanyang pangalan sa salitang joy (ligaya) at kung paano niya isinasabuhay ang palayaw na ito.

Isang tunay na ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang pinag-uusapan ang mga taong nagsisilbing liwanag sa kanyang buhay. Isa sa kanyang pinakamalaking inspirasyon ay si Gabrielle “Ate Gabi” Del Rosario, ang co-founder ng Alon & Araw. Noong tinanong ko kung bakit, nakatulong daw siyang [Ate Gabi] mas maging mulat sa kalikasan at mas maging aktibo dahil sa mga programa ng organisasyon. “Kung wala po si ate Gabi, ‘di po ako marunong mag-surfing, magsoccer, at kung saan-saan lang po ako nagtatapon ng basura.”

Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page.jpg
Photo Courtesy of Alon _ Araw FB page(3).jpg

Sinisigurado ni Gabrielle ang pagiging malapit sa mga bata sa kanilang pagkatuto. Binibigyang atensyon ang kanilang pansariling kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mababang kumpyansa sa sarili ng mga bata. Isa ang “Maganda Ako Campaign” sa kanilang solusyon upang mas yakapin ng mga lokal na kabataan ang kanilang natural na balat. Ito ay isang kampanya ng organisasyon kasama ang Her Light Studios.

 

Kasama ng mga masasayang alaala, naiuwi rin ni Choi ang isang mahalagang aral mula sa photoshoot. Mas tanggap na niya ang kanyang angking ganda at namulat sa aral na hindi dapat ginagawang biro ang mga pisikal na kaanyuan. "Sobrang saya po yung feeling na pinipicturan ka nila, para kang special,” sabi niya.

Tunay ngang ang bawat isa ay nararapat maaninagan ng sikat ng araw.

Ang simpleng pagbibigay pansin sa iba ay maaaring makapag dulot ng ngiti at mas mabuting pagtingin sa sarili. Maaari tayong maging sikat ng araw na nagbibigay liwanag upang mas maniwala ang mga tao sa kanilang sarili.

 

Pagdating ng panahon, nais maging guro o doktor ni Choi. Nais niyang suportahan ang kanyang pamilya at ipalaganap ang kabaitan na natanggap niya. Sa ngayon, nais niya muna maging mabuting mag-aaral at kabahagi ng komunidad.

 

Maaari ka ring maging liwanag para kay Choi at sa iba pang bata ng Alon & Araw sa kanilang pagbaybay sa rumaragasang alon ng buhay.

bottom of page